Als je verhuist van je huidige hostingprovider naar Ongekend.nl, dan wil je uiteraard je e-mailberichten behouden. Het kan zijn dat je je e-mail beheert via een programma zoals Outlook of Mail (Mac) maar misschien werk je ook wel via webmail. Welke wijze je ook gebruikt, je wilt je e-mail behouden en dat begrijpen wij als geen ander. Gelukkig is het redelijk simpel om je e-mailberichten te kopiëren naar de webruimte van Ongekend.nl. Lees hieronder hoe je dit kunt doen.

Wat gaan we precies doen om je e-mailberichten veilig te stellen en te kopiëren van je oude hostingprovider (A) naar Ongekend.nl (B). In het kort: we voegen in een e-mailprogramma zowel je oude (A), als nieuwe e-mailaccount toe (B). Op deze manier krijg je toegang tot beide accounts en is er de mogelijkheid berichten te kopiëren. Het kopiëren verloopt eenvoudig door de berichten van de oude webruimte (A) te verslepen naar de nieuwe webruimte (B)

Wat heb ik hiervoor nodig

Je hebt de onderstaande zaken nodig om succesvol je e-mail te kopiëren:

 1. De inloggegevens van je oude hostingprovider (A).
 2. De inloggegevens van je nieuwe hostingprovider Ongekend.nl (B).
 3. Een e-mailprogramma zoals Outlook, Mail of Thunderbird.
 4. Zo ga je te werk

  1. Open het e-mailprogramma naar keuze. Dit kan bijvoorbeeld Outlook, Mail of Thunderbird zijn.
  2. Maak in dit programma een nieuw e-mailaccount aan met de gegevens van je huidige/oude webhoster (A). Maak je al gebruik van dit e-mailprogramma met de e-mail van je domeinnaam? Dan kan je deze stap overslaan.
  3. Voeg nu een nieuw e-mailaccount toe met de inloggegevens van je nieuwe provider Ongekend.nl (B). Een e-mailaccount voor je domeinnaam maak je aan via DirectAdmin. Je kan hier zelf opgeven welk mailaccount je wilt aanmaken, bijvoorbeeld 'info@jouwdomeinnaam.nl'.
  4. Je hebt nu beide accounts in het e-mailprogramma staan. Zowel het oude account (bevat je berichten) en het nieuwe account (is vaak leeg).
  5. Je kunt nu starten met het kopiëren van je e-mailberichten van webhoster A naar B. Je kan alle berichten in een map allemaal tegelijk selecteren door Ctrl-A te gebruiken (Selecteer alles - Select All). Vervolgens sleep je ze naar je nieuwe account (B). Het programma kopieert nu alle berichten voor je.
  6. Herhaal deze stappen met alle mappen/folders. Denk aan inbox, verzonden items, persoonlijke aangemaakte mappen en misschien ook wel de map verwijderde items.
  7. Het kopiëren is nu voltooid.
   • Let op! Als je domeinnaam nog niet verhuisd is naar Ongekend.nl en je voert het kopieren uit? Dan komen nieuwe e-mailberichten nog steeds binnen op je oude account (A). Wij adviseren dan ook deze stappen uit te voeren nadat je domeinnaam succesvol verhuisd is maar uiteraard voordat je oude provider je account verwijdert!

   Gepubliceerd op 8 januari 2013, 13:01