Juridische Informatie

Helaas, ook wij ontkomen niet aan enkele regeltjes. Daarom op deze pagina enkele juridische zaken om het transparant te houden. Ook zijn we verplicht onze bezoekers in te lichten over het gebruik van 'Cookies'. Dat soort zaken doen we hier. Alle juridische documenten zijn op maat gemaakt door ICTrecht.nl

Gebruik van cookies op Ongekend.nl

Gebruik van cookies op Ongekend.nl

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar je computer worden gestuurd. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld niet elke keer dezelfde informatie in te voeren. Ook voorkomen wij dat je bij een bezoek aan onze website veelvuldig dezelfde informatie te zien krijgt. Bovendien kunnen wij jou dankzij cookies persoonlijke informatie tonen. Sommige cookies zijn noodzakelijk om jou als klant te identificeren. Door deze cookies kunt je gebruikmaken van functionaliteiten op de website, zoals ikben.ongekend.nl.

Gebruik van cookies op Ongekend.nl

Privacyverklaring

Wij respecteren jouw privacy en behandelen daarom jouw gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening aan jou soepel en eenvoudig te laten verlopen. Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken of verstrekken aan derden.

Gebruik van cookies op Ongekend.nl

Algemene voorwaarden

Wij zijn graag duidelijk over onze voorwaarden over levering, betalingen, domeinnamen, hostingpakket, etc. Met onze algemene voorwaarden is het daarom voor jou direct duidelijk welke rechten en plichten je hebt en ook waar wij ons aan gaan houden. Voorwaarden met zogenaamde kleine lettertjes hebben we niet maar wel wat algemene regels. Download onze algemene voorwaarden PDF-formaat.

Gebruik van cookies op Ongekend.nl

Disclaimer voor Ongekend.nl

Ongekend.nl (KvK 74344951) verleent je hierbij toegang tot de website Ongekend.nl. Ongekend.nl behoudt zich daarbij wel het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder mededeling te hoeven doen.

Ongekend.nl spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op Ongekend.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Geen overeenkomst kan tot stand komen op basis van dergelijke fouten.

Alle rechten van intellectuele eigendom van deze materialen liggen bij Ongekend.nl en onze licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van onze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ongekend.nl. Dit behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.